Onderwijs

Eén loket voor kunstonderwijs in alle disciplines

 • Beeldend
 • Beeld & Media
 • Dans
 • Muziek
 • Schrijven
 • Theater
 • Multidisciplinair
 • Beeldend
 • Beeld & Media
 • Dans
 • Muziek
 • Schrijven
 • Theater
 • Multidisciplinair

 

'In de Wolken' met Koorenhuis

 

 Alle scholen die bij ons een leerlijn afnemen,

gaan ‘In de Wolken’ met Koorenhuis.

'In de Wolken' is een online platform voor de leerlijnen

in het kunstonderwijs.

Zowel voor de kunstvakdocent en de schooldocent,

als voor de leerlingen en hun ouders.

 file-page1.jpg

 

Kunstonderwijs in uw school

Samen met het Koorenhuis een kunstonderwijsprogramma maken is eenvoudig. U heeft één contactpersoon en krijgt daarmee toegang tot alle kunstdisciplines. U kunt zelf bepalen hoe ver u wilt gaan; kiest u voor doorgaande leerlijnen of voor korte samenhangende activiteiten?

Hoe pakken we het aan?
 

Oriëntatie

We komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek.
• wat wil de school?
• wat zijn de mogelijkheden?
• invoering LKP?
• Cultuureducatie op zijn Haags?
• vrijblijvende offerte

U krijgt een vast Koorenhuis contactpersoon.
 
Meer weten?

Structuur

We stellen samen de structuur vast.
• welke discipline(s)?
• hoe vaak?
• lengte van de lessen
• beschikbaar budget

Meer weten? 

Inhoud 

We benoemen de inhoud en tussen- en einddoelen van de kunstleerlijn of activiteiten
• aansluiting bij schoolthema’s?
• aansluiting bij de overige schoolvakken?
• extra aandacht voor bepaalde competenties?
• culturele partners?

Meer weten?

Docenten van het Koorenhuis

De professionele kunstvakdocenten worden inhoudelijk begeleid door medewerkers van het Koorenhuis. Ook als u zelf een kunstvakdocent in dienst heeft kunnen we u ondersteunen.
• selectie
• lesbezoek
• coaching
• monitoring tussen- en einddoelen

Meer weten?

Wat kost het?

M.i.v. schooljaar 2015/2016 kost een Koorenhuis vakdocent u, bij minimaal 10 lessen per schooljaar per groep, € 47,50 per uur. BTW is niet van toepassing.
Workshops vanaf € 75,- per uur.

Uitrekenen wat het voor u kost?

Het Koorenhuis is er voor alle scholen van Den Haag

Wij verzorgen de uitvoering van kunstonderwijs op uw school naar uw wensen. Van kortere samenhangende activiteiten tot lange leerlijnen, ‘kant en klaar’ of aangepast aan de wensen van uw school. Tijdens schooltijd, na schooltijd of in kader van LKP. Wij leveren kunstvakdocenten om de lessen te verzorgen en desgewenst integreren we activiteiten van culturele partners in de leerlijn. Wij gaan graag met u in gesprek over de wensen en mogelijkheden voor kunstonderwijs op uw school. Vervolgens doen we u een passend voorstel. Iedere school krijgt een vast contactpersoon bij het Koorenhuis.

We stellen samen de structuur vast

Naar aanleiding van de wensen en mogelijkheden van de school stellen we de structuur vast. Worden de lessen elke week gegeven? Is het een leerlijn voor één of meerdere schooljaren of gaat het om een kortere reeks lessen? Hoe lang duurt een les? Kiest u voor het Klankbordmodel waarbij bijvoorbeeld de  ene week een kunstvakdocent les geeft en de andere week de groepsleerkracht. De Kunstvakdocent coacht op deze manier de groepsleerkracht. Of laat u alle lessen uitvoeren door een kunstvakdocent. Elke school heeft te maken met een bepaald budget. Wat zijn daarbinnen de mogelijkheden? Neem contact met ons op voor meer informatie. 

De inhoud van kunstlessen maken we passend voor uw school en leerlingen

De inhoud van de lessen vullen we in volgens uw wensen en mogelijkheden. We benoemen hiervoor tussen- en einddoelen. Op basis hiervan maakt het Koorenhuis, samen met de kunstvakdocent een voorstel voor de inhoud van de lessen en legt dit voor aan (de werkgroep van) uw school. Wij kunnen hierbij putten uit een groot aantal bestaande Koorenhuis leerlijnen en lessen die voor de kunstvakdocenten beschikbaar worden gesteld. De kunstvakdocent geeft hier met zijn eigen expertise en stijl, kleur aan. Daarbij kan rekening worden gehouden met thema's die in uw school leven, zoals de Kinderboekenweek, Kerstfeest, Suikerfeest maar ook thema's als pesten of gezond eten.

Aansluiting bij overige schoolvakken
Het is een stap verder om de aangeboden kunstlessen aan te laten sluiten bij de overige vakken. Dit vraagt om inzet van zowel de groepsleerkrachten als de kunstvakdocenten. Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Voorbeelden


Doorlopende leerlijn middenbouw

leerl_middenbouw.png 


Doorlopende leerlijn midden- en bovenbouw 
 

leerl_mid_bovenbouw.png


Volledig doorlopende leerlijn
 

leerl_onder_mid_bovenbouw.png


10 weekse leerlijn
 

leerl_10weekse.png

 legenda_leerlijnen.jpg

  


Doe een kunstexplosie!

Even proeven aan kunstonderwijs? Doe een kunstexplosie! Bij een kunstexplosie maken u en uw leerlingen in korte tijd kennis met meerdere kunstdisciplines. Dit kan zowel op school plaatsvinden als in het Koorenhuis. Daarna kunt u kiezen welke discipline(s) het beste bij uw school past/passen om verder met ons in gesprek te gaan over de concrete invulling van kunstonderwijs op uw school. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Onze visie op kunstonderwijs

Kunstonderwijs is belangrijk! Hoe bereid je een kind voor op een leven in de 21e eeuw? Je leert het taal en rekenen natuurlijk. Maar ook om nieuwsgierig om zich heen te kijken en open te staan voor de wereld waarin het leeft. Je leert het zichzelf in die wereld te profileren en om 'eigen' te blijven. Kunstonderwijs is bij uitstek een middel hiertoe.In onze kunstlessen ontwikkelen kinderen competenties zoals ze genoemd worden in de 21st century skills:
* samenwerken
* probleemoplossend vermogen
* creativiteit
* kritisch denken
* communiceren
* sociale- en culturele vaardigheden

maar ook de volgende competenties;

* reflectief vermogen
* receptief vermogen
* onderzoekend vermogen
* creërend vermogen
* vermogen tot zelfstandig werken


Ieder kind is intelligent!

Op scholen is de laatste jaren veel aandacht besteed aan taal en rekenen. Terecht want een kind heeft deze vaardigheden hard nodig om aan het voortgezet onderwijs deel te kunnen nemen. Bij taal en rekenen worden kinderen aangesproken op hun Wiskundig-logisch of logisch-mathematische intelligentie en Taalkundige of verbaal-linguistische intelligentie. Maar er zijn meer intelligenties. Willen we onze kinderen niet de kans geven om al deze intelligenties te ontwikkelen? Gardner benoemt er acht;

1. wiskundig-logisch of logisch-mathematische intelligentie
2. taalkundige of verbaal-linguistische intelligentie
3. visueel-ruimtelijke intelligentie
4. lichamelijk-motorische of lichamelijk-kinesthetische intelligentie
5. muzikaal-ritmische intelligentie
6. natuurgerichte of naturalistische intelligentie
7. interpersoonlijke intelligentie
8. intrapersoonlijke intelligentie

Juist in kunstlessen worden andere intelligenties aangesproken dan bij de reken- en taallessen. Een kind dat niet erg sterk is in rekenen heeft misschien juist wel een hoge visueel-ruimtelijke- of een muzikaal-ritmische intelligentie. Bedenk wat het met het zelfvertrouwen van dat kind doet om ergens gewoon goed of zelfs de beste in te zijn. En wat het voor zijn leerprestaties zou kunnen betekenen wanneer hij met dit zelfvertrouwen aan andere lessen deelneemt.

Kennismaking versus ambachtelijk leren

Ook onze overheid praat bij kunstonderwijs vaak over kennismaking. Kennismaken met schilderkunst in een museum is natuurlijk fijn. Maar wat levert die kennismaking op wanneer het bij alleen die kennismaking blijft? Echt kennismaken met kunst doe je door het ook zelf te doen. En dan kom je er al snel achter dat een schilder een heleboel heeft moeten oefenen voordat hij een heus kunstwerk kon maken. En dat een violist zijn ziel pas in de muziek kan leggen wanneer hij goed heeft leren vioolspelen. En dat je pas een boek kunt schrijven wanneer je genoeg taallessen hebt gehad. Wil je je een intelligentie echt ontwikkelen dan komt het begrip ambacht meepraten. Daarom richt het Koorenhuis zich vooral op langere leerlijnen en het leveren van professionele kunstvakdocenten in plaats van het aanbieden van korte activiteiten.

We zijn natuurlijk altijd bereid om kennismaking met kunstenaars en disciplines voor u te organiseren. Vervolgens gaan we graag met u in gesprek over structureel kunstonderwijs op uw school. Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Informatie

Neem contact met ons op voor meer informatie.
Koorenhuis
Prinsegracht 27
2512 EW Den Haag
070-7071711
onderwijs@koorenhuis.nl

 

Van de directeur

"De missie van het Koorenhuis is kunstonderwijs van hoge kwaliteit mogelijk te maken op alle scholen van Den Haag. Dit doen we door het aanbieden van leerlijnen op maat van de school en het leveren van professionele kunstvakdocenten in alle disciplines.”
Gert Jan Bots, directeur Koorenhuis

profileer uw school met kunstonderwijs

“Ik heb elke week muziekles van een juf van het Koorenhuis. De laatste keren hadden we het over orkesten en vorige week zijn we naar een repetitie van het Residentie Orkest geweest.”
"Wij hebben elke week theaterlessen. De ene week van een meester van het Koorenhuis en de andere week van onze eigen juf. Ik kijk er elke week weer naar uit!"

Nog geen idee over wat u wilt of kennismaken met ons aanbod? Doe een KUNSTEXPLOSIE!

Contact opnemen? ×

Heb je vragen?

U kunt ons bellen via: 070 - 707 17 22 of mail naar: info@koorenhuis.nl

Heb je vragen over het huren van een ruimte? Neem contact op met Prins27, 070 70 71 783 of 070 70 71 633

Voor het scannen van je ooievaarspas kun je langskomen: dinsdag-vrijdag 10-13 uur en van 15-16 uur in kamer 2.26, Prinsegracht 27

Onze locatie

Koorenhuis Centrum
Prinsegracht 27
2512 EW  Den Haag
Route auto

Openingstijden

Ma - Do 9:00 - 22:30 uur
Vrij 9:00 - 20:00 uur
Zat 9:00 - 16:00 uur
Zo Gesloten

Klik hier voor een overzicht van de openingstijden in schoolvakanties.

   
   
   
   

Postadres

Postadres
Postbus 857
2501 CW  Den Haag