Voortgezet Onderwijs

Het Koorenhuis verzorgt voor scholen voor Voortgezet Onderwijs diverse workshops op maat in alle kunstdisciplines, eenmalig of in een reeks. Mogelijke workshops zijn onder meer breakdance, streetdance, oosterse dans, Afrikaanse dans, boomwhackers, djembé, theaterspel, improvisatietheater, capoeira, digitale fotografie, (pop)zang, popmuziek, schilderdictee, sieraden maken, filmanimatie, ritme en rap, poetry slam, speeddaten met kunstenaars of hiphoppers.

Wilt u een andere workshop? Wij maken graag een afspraak om uw wensen te bespreken.

U kunt bij ons betalen met de CJP Cultuurkaart. Wilt u ook betalen met de CJP Cultuurkaart? Kijk dan op www.cjp.nl.

Doe een kunstexplosie! 

Inspirerende activiteiten in de introductieweek voor brugklassers? Na de vertrouwde brugklas kennismaken met nieuwe samengestelde klassen? Kies voor een dag met een bruisende kunstexplosie met workshops in (bijna) alle kunstdisciplines, op school of in het Koorenhuis, net als
- Hofstad Mavo 
- Zandvlietcollege
- Christelijk College de Populier

- Edith Stein College

- Edith Stein College – ISK

- Praktijkschool De Poort

- Montaigne Lyceum Ypenburg

- Veurs College Voorburg


De dag kan afgesloten worden met een eindpresentatie voor de ouders of vastgelegd in een informatiefilm.

 

leerlingen_2_havo_vwo_maerlant_lyceum.jpg

Of juist als afsluiting van een schooljaar, energie opdoen voor de proefwerkweek of de examens, zoals werd gekozen door
- College St. Paul 
- St. Maartenscollege

- Zandvlietcollege

 


In het kader van een themadag of -week past een kunstexplosie als onderdeel of als afsluiting. Voorbeelden zijn een Spaanse- of cultuurweek van Gymnasium Novum, OSG Schoonoord en De Poort.

Workshop(s) op Maat 

Bij workshop(s) op maat, eenmalig of in een reeks, wordt vaak gekozen voor een bepaalde kunstdiscipline. Hiervoor kozen een of meerdere malen:


edith_stein_college_woms_foto_door_tom_hamel_.jpg- Zandvliet College
- Christelijk College Populier
- Edith Steincollege

- OSG Schoonoord

- De Poort

- ROC Mondriaan

- Winford Den Haag en Leiden

- Luzac Den Haag

- International School of The Hague

- Chr. College De Populier

- Rijswijks Lyceum

 

Soms komen meerdere kunstdisciplines aan bod. Ook op het Edith Stein College, een project met workshops Human Beat, Streetdance, Circus en Animatiefilm gedurende bijna het hele schooljaar.

Hofstad Mavo heeft gekozen voor begeleiding van leerlingen in de Talentklassen in blokken van 14 lessen, eerst Popmuziek en Beeldend, nu Theater.

Als een project 

Workshops leiden tot een bijzonder eindresultaat als er gewerkt wordt aan iets speciaals, zoals door workshops Human Sounds, Rap en Streetdance/Hiphop te combineren, hebben de leerlingen een eigen clip gemaakt.

Ook in het PO is dit mogelijk: workshops musicaldans aan de groepen 8 van de Anne Frankschool maakten de musical tot een flitsend en onvergetelijk afscheid.

Cultuurprofielschool

Als cultuuprofielschool biedt het Segbroek College een speciale opleiding op het gebied van kunst, muziek, theater en dans in hun Talentprogramma. Leerlingen krijgen de mogelijkheid onder schooltijd 4 uur per week lessen te volgen in theater en muziek, zowel praktisch als theoretisch.
Het Koorenhuis is jarenlange partner van het Segbroek College. De programma's zijn niet vrijblijvend; leerlingen ontvangen minstens 2 keer per jaar een rapportage met een beoordeling van hun vaardigheden. Zie voor meer informatie de website van het Sebroek College.

Project IK

selfie voor project ik icohn.jpgDe smartphone is voor jongeren hun voornaamste communicatiemiddel geworden. Hun telefoon is een belangrijke uiting van hun identiteit, met de foto’s die jongeren met hun telefoon maken en op social media plaatsen. Geen ouder, leraar of hulpverlener kan nog om dit bijzondere fenomeen heen. Inmiddels is de impact die de smartphone heeft op de leefwereld van jongeren fenomenaal. De smartphone en het daarmee voortdurend in verbinding staan met anderen is zeer vormend voor de jongeren en de maatschappij. De smartphone biedt hierdoor ook innovatieve mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe sociale vaardigheden van de jongeren. ICohn heeft een unieke workshop ‘sociale digitale vaardigheden’ ontwikkeld. In deze workshop gaan jongeren  door middel van de foto-apps op hun telefoon op ontdekkingsreis naar de essentie van wie ze nu zijn.

In de workshop leren de deelnemers elkaar en zichzelf beter kennen door foto’s van elkaar, zichzelf en hun omgeving te maken. Deze foto’s mogen ze bewerken om er nog meer een eigen karakter aan te geven. De resultaten presenteren ze aan elkaar. Uiteraard is hierbij ruimte voor dialoog, dat is immers een belangrijk onderdeel van de workshop. Hierbij staan vragen centraal als ‘wie ben ik’ op de (bewerkte) foto. Hoe staat die ‘ik’ in relatie tot leeftijdsgenoten en zijn of haar omgeving? En hoe zien die leeftijdsgenoten die ‘ik van de ander’ in hun leefomgeving? De workshopleider zorgt ervoor dat dit alles gebeurt in een veilige en vertrouwde sfeer.

De vragen in de workshop hebben als doel om bewuster te worden wat je als persoon uitstraalt, en hoe anderen jou hierbij ervaren. Deze workshop is ook een oefening in samenwerken, het koppelen van beeld met taal en presentatievaardigheden. Op sociaal vlak kan deze workshop tot meer onderling begrip, vertrouwen en respect leiden. De mobiele telefoon is voor jongeren een belangrijk ´bindmiddel´ in het sociale contact en helpt barrières te overbruggen, maar kan ook tot onbegrip leiden. In deze workshop is de smartphone een hulpmiddel om elkaar juist beter te leren verstaan en begrijpen.
De vorm waarin de workshop wordt aangeboden blijft altijd maatwerk. Er zijn vele varianten denkbaar. Ook het begeleiden van trajecten om bepaalde (sociale) competenties te vergroten behoort tot de mogelijkheden. Aan iedere workshop gaat een gesprek vooraf met een coördinator van de school en wordt aan de leerlingen gevraagd een kort vragenlijstje (anoniem) in te vullen. Voor aanvang van de workshop worden er schriftelijk afspraken gemaakt om de privacy van de deelnemers te waarborgen.

Kosten: op aanvraag
Neem contact op voor meer informatie.

Van de directeur

"De missie van het Koorenhuis is kunstonderwijs van hoge kwaliteit mogelijk te maken op alle scholen van Den Haag. Dit doen we door het aanbieden van leerlijnen op maat van de school en het leveren van professionele kunstvakdocenten in alle disciplines.”
Gert Jan Bots, directeur Koorenhuis

profileer uw school met kunstonderwijs

“Ik heb elke week muziekles van een juf van het Koorenhuis. De laatste keren hadden we het over orkesten en vorige week zijn we naar een repetitie van het Residentie Orkest geweest.”
"Wij hebben elke week theaterlessen. De ene week van een meester van het Koorenhuis en de andere week van onze eigen juf. Ik kijk er elke week weer naar uit!"
Contact opnemen? ×

Heb je vragen?

U kunt ons bellen via: 070 - 707 17 22 of mail naar: info@koorenhuis.nl

Heb je vragen over het huren van een ruimte? Neem contact op met Prins27, 070 70 71 783 of 070 70 71 633

Voor het scannen van je ooievaarspas kun je langskomen: dinsdag-vrijdag 10-13 uur en van 15-16 uur in kamer 2.26, Prinsegracht 27

Onze locatie

Koorenhuis Centrum
Prinsegracht 27
2512 EW  Den Haag
Route auto

Openingstijden

Ma - Do 9:00 - 22:30 uur
Vrij 9:00 - 20:00 uur
Zat 9:00 - 16:00 uur
Zo Gesloten

Klik hier voor een overzicht van de openingstijden in schoolvakanties.

   
   
   
   

Postadres

Postadres
Postbus 857
2501 CW  Den Haag