Over Koorenhuis 2017-12-01T17:19:57+00:00

OVER KOORENHUIS

Stichting Koorenhuis heeft zich ontwikkeld van een traditioneel Centrum voor de Kunsten naar een stedelijk knooppunt voor kunstonderwijs in al haar verschijningsvormen.  Kunstonderwijs vindt steeds meer plaats op locatie. Op school, na school, in verzorgingshuizen, ziekenhuizen, bibliotheken en speciale locaties in de stad. Deze locaties fungeren als broedplaatsen voor vernieuwend kunstonderwijs.

De Koorenhuis broedplaats
Hierdoor is de Koorenhuis-organisatie zelf de perfecte broedplaats voor talentvolle docenten. Een plek waar afstudeerders en afgestudeerden van de verschillende kunstvakopleidingen kunnen proeven aan het werk in de praktijk. Maar ook ervaren kunstvakdocenten kunnen hun expertise bij Koorenhuis ten volle benutten en verdiepen. Koorenhuis is om deze redenen dé organisatie in de stad waar je (in ieder geval) als kunstvakdocent aan verbonden wilt zijn.

Dit kunstonderwijs geven wij vanuit onze overtuiging dat kunsteducatie een belangrijk en eigenlijk zelfs essentieel ingrediënt is in het leven. Zeker om goed te kunnen functioneren in de 21ste (Haagse) samenleving. Koorenhuis wil ervoor zorgen dat het voor iedereen toegankelijk is! We doen dat ook nog eens vanuit onze eigen inhoudelijke visie op kunsteducatie.

De komende tijd gaan we op zoek naar nog meer dwars- en samenwerkingsverbanden. Hierbij verbinden wij educatie, sociale (wijk)partners en de professionele kunstpraktijk met elkaar. Bovendien blijven we werken aan het bereikbaar maken van interessante nieuwe trends en ontwikkelingen. Dit alles op het gebied van kunsteducatie en ten behoeve van het onderwijs en andere partners.